środa, 12 sierpnia 2015


Logo Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Do 6 października 2015 r. do godz. 16:00 można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia doktoranckie, którego organizatorem jest Fundacja Narodowego Banku Polskiego. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich oraz osób, które rozpoczną studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016. Wysokość stypendium wynosi 25 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
  • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk, 
  • są doktorantami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich,
  • będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
  • specjalizują się w ekonomii i/lub finansach,
  • uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów, nie niższą niż 4.0,
  • otrzymali pozytywną opinię promotora rozprawy doktorskiej, lub jeśli nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego.
Laureaci konkursu otrzymają stypendium wysokości 25 000 zł. Będzie ono wypłacane od października 2015 r. do lipca 2016 r. w dziesięciu równych miesięcznych ratach.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom