poniedziałek, 7 września 2015


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 7 października 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu mentoring jako narzędzia wsparcia indywidualnego rozwoju naukowca, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym będą odbywały się w następujących terminach:
  • 23 października 2015 r. w Warszawie,
  • 30 października 2015 r. w Warszawie.
Podczas szkolenia podejmowane będą następujące zagadnienia:
  • poznanie podstawowych pojęć związanych z mentoringiem: czym jest mentoring, podstawowe zasady mentoringu, proces mentoringu, rezultaty i metody,
  • doskonalenie kompetencji osobistych, związanych z pełnieniem funkcji mentora, w tym: umiejętności zadawania pytań, aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej,
  • poznanie narzędzi stosowanych w mentoringu, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi coachingowych, połączone z praktycznym treningiem,
  • zapoznanie się ze sposobami inspirowania mentorowanych do świadomego kierowania swoim rozwojem osobistym i karierą naukową,
  • poznanie mechanizmów motywacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, przećwiczenie narzędzi służących budowaniu motywacji w mentoringu,
  • omówienie kwestii komunikacji i wywierania wpływu w mentoringu.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim.

Strona internetowa szkoleń FNP z zakresu mentoring jako narzędzie wsparcia indywidualnego rozwoju naukowca

Do 26 września 2015 r. trwa także nabór wniosków w ramach szkolenia z upowszechniania nauki, których organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Do 1 października 2015 r. można natomiast zapisać się na szkolenia z zarządzania zespołem naukowym.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom