czwartek, 3 września 2015


Logo Fundacji Towarzystwa Dziennikarskiego "Fundusz Mediów"
Od 1 września 2015 r. Fundusz Mediów prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów na granty dla dziennikarzy. W 2015 r. Fundusz Mediów ma do rozdysponowania 100 000 zł. Pojedynczy grant może wynosić od 1 000 zł do 5 0000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu:
o grant startować może każda polska dziennikarka i każdy dziennikarz z dającym się udokumentować dorobkiem, mający ważny temat do zrealizowania, który wymaga nakładów finansowych niemożliwych do pozyskania w obecnym systemie medialnym w Polsce.
Fundusz Mediów organizuje także konkurs grantowy na materiał o służbie zdrowia i opiece zdrowotnej w Polsce (budżet 20 000 zł) oraz konkurs dla mediów lokalnych współpracujących z Ośrodkami Działaj Lokalnie (budżet 12 000 zł).

Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom