wtorek, 1 września 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 1 września 2015 r. do 30 października 2015 r. można składać wnioski w ramach kolejnej edycji konkursu Iuventus Plus, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali artykuły w czasopismach naukowych. Budżet programu wynosi 15 000 000 zł.

W regulaminie konkursu Iuventus Plus doprecyzowano, że wnioski mogą składać tylko ci młodzi naukowcy, których wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub części C obowiązującego wykazu czasopism naukowych.

Do wniosku dołącza się elektroniczne kopie publikacji, opublikowanych lub/i przyjętych do druku w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism, w których kierownik projektu występuje jako główny autor. W przypadku jednoautorskich monografii opublikowanych lub/i przyjętych do druku, do wniosku dołącza się kopie elektroniczne ich okładek (z widocznym numerem ISBN). Wyżej wymienione publikacje i monografie (nie więcej niż 5 najlepszych) powinny być opublikowane lub/i przyjęte do druku w okresie od 1 stycznia 2013 r. do momentu złożenia wniosku.

W przypadku manuskryptów monografii jednoautorskich oraz publikacji w czasopismach naukowych przyjętych do druku i nieposiadających jeszcze cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego (DOI), do wniosku należy dołączyć list od redakcji pisma lub wydawnictwa potwierdzający przyjęcie ich do druku. 

Zgłaszany projekt badawczy może trwać do 36 miesięcy. Wysokość budżetu projektu na cały czas jego realizacji nie może przekraczać 300 000 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu - wynagrodzenie kierownika projektu nie może stanowić mniej niż 15% kosztów ogółem przyznanych na realizację projektu.

Ogłoszenie konkursu Iuventus Plus na stronie MNiSW
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom