środa, 9 września 2015


Logo Wydawnictwa Miejskiego Posnania
Do 4 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na opowiadanie fantastyczne dziejące się w Poznaniu. Konkurs jest adresowany do pełnoletnich osób fizycznych. Zgłaszana praca musi dotyczyć fantastyki oraz wpisywać się w temat konkursu "Antymiasto".

Zgodnie z informacjami organizatorów opowiadanie nie może przekroczyć 30 tys. znaków ze spacjami. Musi być pracą własną, napisaną w języku polskim, dotychczas nienagradzaną i niepublikowaną

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda - 3 000 zł brutto;
  • II nagroda - 2 000 zł brutto;
  • III nagroda - 1 000 zł brutto;
  • pięć wyróżnień po 350 zł brutto;
  • dodatkowo Jury może przyznać do siedmiu wyróżnień dodatkowych bez nagrody finansowej. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom