piątek, 25 września 2015


Logo NCN i Logo NCBiR

Narodowe Centrum Nauki porozumiało się z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w celu organizacji drugiej edycji konkursu Tango. Otwarcie naboru wniosków w konkursie zaplanowane jest na grudzień 2015 r. Budżet konkursu będzie wynosił 40 000 000 zł.


Tango to konkurs, którego celem jest ułatwienie jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W konkursie Tango środki przeznaczane są na m.in. tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki mogą również zostać przeznaczone na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Pierwsza edycja konkursu Tango została zorganizowana na przełomie 2013 i 2014 r. Finansowanie uzyskało wówczas 51 projektów.

Informację o konkursie Tango można znaleźć na stronie internetowej NCN i NCBiRPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom