środa, 2 września 2015


Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Do 15 września 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi I etap naboru kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014 – 2020 w ramach Programów Operacyjnych.

Zgodnie z informacjami PARP osoby wybrane na ekspertów, będą oceniały wnioski złożone do następujących Programów Operacyjnych:
  • Inteligentny Rozwój – PO IR;
  • Polska Wschodnia – PO PW;
  • Wiedza Edukacja i Rozwój – PO WER. 

Po 15 września 2015 r. nabór na ekspertów będzie prowadzony w trybie ciągłym.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom