wtorek, 29 września 2015


Logo Narodowego Centrum Nauki
W systemie OSF udostępniony został formularz składania wniosków do konkursu Polonez 1, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Wnioski można składać na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do. NCN zapowiedziało także spotkanie informacyjne oraz czat informacyjny dotyczący konkursu Polonez 1.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 października 2015 r. w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Czat informacyjny w języku angielskim dla wszystkich osób zainteresowanych konkursem odbędzie się 15 października 2015 r. w godzinach 14:00-16:00. Szczegółowe informacje na temat spotkań można znaleźć na stronie internetowej NCN.

POLONEZ 1 - adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Czas pobytu naukowego w Polsce może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach granty pokryte zostaną następujące wydatki:
  1. Wynagrodzenie: 4 050 EUR/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy).
  2. Dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania: 300 EUR/miesiąc.
  3. Dodatek rodzinny: 300 EUR/miesiąc.
  4. Grant badawczy.
  5. Możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez NCN.
Budżet całego konkursu wynosi 40 000 000 zł.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom