poniedziałek, 14 września 2015


Logo Sapere Auso
Od 30 września 2015 r. do 30 października 2015 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2015/2065 na stypendia dla studentów z województwa małopolskiego. Stypendium przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy (październik 2015 r. - lipiec 2016 r.). Miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendia mogą starać się osoby, które są w stanie:
  • wykazać się osiągnięciami naukowymi, w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium w tym m.in.: prowadzonymi pracami badawczymi, publikacjami, referatami i odczytami na konferencjach i seminariach naukowych, uzyskanymi patentami i wynalazkami, uzyskanymi nagrodami i wyróżnieniami, działalnością w kołach naukowych, zrealizowanymi tłumaczeniami (za wyjątkiem przekładów literackich),
  • uzyskać w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o stypendium naukowe średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,50.

Do 30 października 2015 r. Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso prowadzi także nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu budownictwa i architektury.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom