wtorek, 22 września 2015Do 4 października 2015 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendia dla informatyków od Grand Parade. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy roczne stypendia o wysokości 3 800 zł każde. Stypendia zostaną przyznane w trzech kategoriach - Front End, Scala oraz Python.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium mogą starać się studenci uczelni publicznych oraz prywatnych z całego kraju niezależnie od formy studiów (studia stacjonarne lub niestacjonarne), którzy ukończyli co najmniej II semestr studiów na kierunkach:
  • informatyka;
  • informatyka stosowana;
  • informatyka i ekonometria;
  • telekomunikacja;
  • automatyka i robotyka;
  • informatyka analityczna;
  • matematyka komputerowa.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom