piątek, 25 września 2015


Flaga powiatu pajęczańskiego
Do 9 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów z powiatu wieluńskiego oraz powiatu pajęczańskiego. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie, które będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu program stypendialny jest organizowany z przeznaczeniem dla zdolnych, lecz pozostających w trudnej sytuacji materialnej studentów dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, mających uprawnienia magisterskie. 

Osoba starająca się o stypendium z w/w programu powinna spełnia następujące kryteria:
  • zamieszkuje na terenie powiatu wieluńskiego lub jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, mającej siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego,
  • osiąga wysokie wyniki w nauce ( w przypadku maturzystów wymagane jest minimum 90 pkt. z matury obliczonych według algorytmu lub średnia minimum 4,00 z ubiegłego roku akademickiego),
  • dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1 225 zł netto.
W ramach Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego są… także przyznawane stypendia specjalne dla studentów pochodzących z terenów powiatu pajęczańskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom