poniedziałek, 14 września 2015


Logo Marszałka Województwa Podkarpackiego
Od 12 października 2015 r. do 31 października 2015 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu marszałka województwa podkarpackiego na stypendia dla studentów. O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Wysokość stypendium wynosi wynosi 2 000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy muszą spełniać następujące warunki:
  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego;
  • uzyskanie najwyższego lub wysokiego wyniku z części rozszerzonej egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
Organizatorzy planują przyznanie do 100 stypendiów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom