środa, 9 września 2015


Logo Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
Do 25 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. W ramach konkursu ufundowanych zostało dla najlepszych kandydatów do Akademii Młodych Dyplomatów, rocznego programu edukacyjnego Europejskiej Akademii Dyplomacji, pięć stypendiów pokrywających całkowity koszt uczestnictwa w AMD.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych i wieczorowych oraz doktoranci studiów dziennych, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie.

Strona internetowa XII edycji Europejskiej Akademii Dyplomacji



Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom