poniedziałek, 7 września 2015


Logo Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Do 30 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium dla studentów uczelni wyższych kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego. W ramach konkursu przyznanych zostanie 15 stypendiów. Budżet konkursu wynosi 75 000 zł.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełnią przynajmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków: 
  1. w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen 4,5 lub wyższą,
  2. w poprzednim roku akademickim wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
  3. potrafią dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze „na własną rękę".
Stypendium może być przeznaczone między innymi na następujące cele stypendysty:
  1. opłacenie czesnego na uczelni,
  2. zakup podręczników i pomocy naukowych,
  3. zakup materiałów/sprzętów pomocnych w nauce (komputer, drukarka itp.),
  4. opłacenie dojazdów na uczelnię,
  5. opłacenie udziału w konferencji, sympozjum naukowym,
  6. wyjazd na praktyki studenckie.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom