wtorek, 15 września 2015


Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - logo
Do 30 września 2015 r. można składać wnioski w ramach VI edycji programu stypendialnego dla studentów z powiatu dębickiego. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu dębickiego w województwie podkarpackim. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy dziewięciomiesięczne stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać studenci od II do V roku studiów, którzy spełniają następujące warunki:
  • studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Unii Europejskiej;
  • posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu dębickiego;
  • w momencie składania wniosku nie przekraczają 26 lat;
  • spełnili wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie.
Konkurs na stypendia dla studentów z powiatu dębickiego organizowany jest w ramach programu stypendialnego Agrafka Agory. Grantodawcami lokalnego programu stypendialnego są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, przedsiębiorcy oraz indywidualni darczyńcy.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można znaleźć w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu.

Strona internetowa VI edycji programu stypendialnego dla studentów z powiatu dębickiegoPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom