czwartek, 10 września 2015


Logo Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Do 15 listopada 2015 r. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu filmowego Zabytkomania. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii, nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem kulturowym, zwiększenie poczucia społecznej odpowiedzialności za stan zabytków oraz promocja wartości dziedzictwa kulturowego. Konkurs adresowany jest do amatorów i profesjonalistów. Pula nagród w konkursie wynosi 135 000 zł.

Kategoria "profesjonaliści" adresowana jest przede wszystkim do studentów i absolwentów szkół filmowych. W jej ramach można zgłaszać filmy o następującej tematyce:
  • Film dokumentalny lub reportaż;
  • Spot reklamowy promujący temat Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki".
  • Film animowany.
W każdej z wymienionych powyżej tematyk konkursowych przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce – 20 000 zł;
  • II miejsce – 15 000 zł;
  • III miejsce – 10 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Zabytkomania - ogólnopolski konkurs filmowy - materiały organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom