czwartek, 1 października 2015


Herb miasta Bieruń
Do 20 października 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia dla studentów na rok akademicki 2015/2016. Konkurs skierowany jest do studentów zameldowanych na pobyt stały w mieście Bieruń w województwie śląskim, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • zameldowanie na pobyt stały w Bieruniu;
  • studiowanie na wyższych uczelniach prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukończenia 25. roku życia;
  • dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  • przedstawienie zaświadczenie uczelni potwierdzające wpis na dany rok i kierunek studiów;
  • przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej z wynikiem średniej ocen 4,75 i wyżej; oraz ubieganie się o przyznanie stypendium po raz pierwszy;
  • przedstawienie średniej ocen 4,0 i wyżej za kolejny - ostatni ukończony rok akademicki, tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.
Wysokość stypendium będzie uzależniona od dochodu na członka rodziny i może wynieść od 150 zł miesięcznie do 400 zł miesięcznie.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom