piątek, 9 października 2015


Logo programu Bonus-185

Od 9 listopada 2015 r. do 9 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w konkursie The Blue Baltic w ramach międzynarodowego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185. Budżet konkursu wynosi 30 000 000 euro.

Wnioski do konkursu będą mogły być składane przez konsorcja. Zgodnie z informacjami NCBiR każde konsorcjum musi być złożone z co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska).
Wnioski będą przyjmowane w dwóch ścieżkach:
  • Themes 1 – projekty zorientowane na badania naukowe;
  • Themes 2 – projekty zorientowane na opracowanie innowacyjnych rozwiązań.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom