środa, 21 października 2015


Logo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Do 31 stycznia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Dum spiro, spero o o nagrodę Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP na najlepsze prace naukowe dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia opublikowane w 2015 roku w czasopiśmie zagranicznym i krajowym. Pula nagród w konkursie wynosi 6 000 zł.

Konkurs adresowany jest do osób posiadających obywatelstwo polskie i prowadzących działalność naukową w Polsce. Wnioskodawca musi być pierwszym autorem publikacji oryginalnej (np. research article, original article, article,report) lub przeglądowej.

Publikacja musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej. W przypadku pracy zespołowej o nagrodę aplikuje pierwszy autor.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom