poniedziałek, 26 października 2015


Logo Polskiej Grupy Energetycznej
Do 30 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Energia Innowacji.  Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych projektów, których tematyka dotyczy różnych obszarów działalności Polskiej Grupy Energetycznej. Budżet konkursu wynosi 100 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu Innowacyjne projekty mogą dotyczyć różnych obszarów działalności PGE:
 • wydobycia;
 • wytwarzania;
 • energetyki odnawialnej;
 • energetyki jądrowej;
 • dystrybucji energii elektrycznej;
 • sprzedaży.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca stałe miejsce zamieszkania, na terenie Polski lub poza jej terytorium, spełniająca jeden z poniższych warunków:
 • posiada status studenta studiów doktoranckich;
 • posiada tytuł doktora do 60 miesięcy po obronie rozprawy doktorskiej.
Uczestnikiem Konkursu może być także jednostka naukowa, będąca polską uczelnia publiczną lub niepubliczną, znajdującą się w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także instytut badawczy tj. jednostka państwowa działająca na podstawie ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618). Jednostka naukowa lub instytut badawczy wyznaczają lidera, który będzie reprezentował ten podmiot w konkursie.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
 • za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł;
 • za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł;
 • za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom