piątek, 23 października 2015


Logo Konkursu naukowego Explory
Do 25 stycznia 2016 r. można zgłaszać swoje propozycje w ramach Konkursu Naukowego E(x)plory. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy mają nie mniej niż 13 lat i nie więcej niż 20 lat. Pomysły ze wszystkich dziedzin nauki można zgłaszać indywidualnie lub w zespołach dwu i trzyosobowych. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów zagranicznych wyjazdów naukowych.

Do konkursu przyjmowane są prace o charakterze naukowym ze wszystkich dziedzin nauki. Spośród zgłoszonych projektów organizatorzy wybiorą najlepsze, których autorzy zostaną zakwalifikowani do II etapu. Ich prace zostaną zakwalifikowane do pięciu regionalnych Festiwali Naukowych E(x)plory, podczas których zostaną wybrane prace finałowe. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 2016 r.

Autorzy najlepszych prac otrzymają następujące nagrody finansowe:
  • I nagroda – stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł;
  • II nagroda – stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł;
  • III nagroda – stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł.
Jury przyzna również wyróżnienia, które obejmują wyjazdy na prestiżowe zagraniczne konkursy naukowe dla młodzieży między innymi w USA, Rumunii, Holandii i Belgii. Przewidziano także nagrody rzeczowe. Dodatkowo każdy autor projektu naukowego, który dojdzie do eliminacji regionalnych konkursu może wziąć udział w stażach badawczo-rozwojowych E(x)plory.

Strona internetowa konkursu E(x)plory 2016
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom