piątek, 2 października 2015


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Do 31 grudnia 2015 r. trwa nabór zgłoszeń do II edycji Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej. Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnięcie naukowe w dowolnej dziedzinie badań - z wyjątkiem sztuk pięknych - które zostały osiągnięte w ramach współpracy polsko-amerykańskiej. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science. Wysokość nagrody wynosi 5 000 dolarów dla każdego z laureatów.

Nominacje do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe - włączając w to przedsiębiorstwa.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
  • opis osiągnięcia uzyskanego przez nominowanych naukowców, które jest podstawą nominacji, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. Opis przygotowuje nominujący i powinna to być krótka informacja o osiągnięciu naukowym oraz o jego wpływie na rozwiązanie konkretnego problemu naukowego;
  • curricula vitae obu nominowanych naukowców wraz z listą publikacji odnoszących się do zgłaszanego osiągnięcia;
  • jeden list poparcia dla kandydatów (w przypadku autonominacji dwa listy poparcia). List poparcia powinien być wystawiony przez niezależnego naukowca – nie może to być sam nominujący ani żaden z nominowanych.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom