wtorek, 27 października 2015


Flaga Izraela
Do 30 listopada 2015 r. trwa nabór kandydatur do stypendiów dla Polaków chcących odbyć staże naukowe i kursy językowe w Izraelu. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego.

W ramach konkursu przyznane zostanie:
  • 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla doktorantów i młodych naukowców;
  • 1 stypendium na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne;
  • 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.
Osoba ubiegająca się o stypendium musi spełniać następujące warunki:
  • obywatelstwo polskie;
  • wiek do 35 lat;
  • minimum stopień licencjata;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • bardzo dobre osiągnięcia naukowe;
  • stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom