piątek, 23 października 2015


Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z ZUT - plakat

Do 13 listopada 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską dla absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dla autorów najlepszych prac przygotowane zostały nagrody finansowe. 

Zgodnie z regulaminem konkursu prace dyplomowe zgłoszone do konkursu uczestniczą w wyborze najlepszej pracy dyplomowej, po jednej w każdej z poniższych kategorii:
  • najlepszy produkt;
  • najlepsza technologia,
  • najlepszy design.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, magisterskie i inżynierskie obronione w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w okresie od 1 lipca 2014 do 30 września 2015 z zakresu wszystkich dyscyplin i obszarów nauki.

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
  • 1 500 zł brutto – za najlepszą pracę w kategorii Najlepszy produkt;
  • 1 500 zł brutto – za najlepszą pracę w kategorii Najlepsza technologia;
  • 1500 zł brutto – za najlepszą pracę w kategorii Najlepszy design;
  • 500 zł brutto – za wyróżnienie otrzymane w kategorii Najlepszy produkt;
  • 500 zł brutto – za wyróżnienie otrzymane w kategorii Najlepsza technologia;
  • 500 zł brutto - za wyróżnienie otrzymane w kategorii Najlepszy design;
  • staże i praktyki w przedsiębiorstwach jako nagrody dodatkowe.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z ZUT - plakat
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom