wtorek, 20 października 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 16 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty w programie Akademickie Biura Karier. Celem konkursu jest wspieranie wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa. Budżet konkursu wynosi 35 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna posiadająca w swej strukturze organizacyjnej akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów. W konkursie uczelnia może wystąpić tylko w jednym wniosku – zarówno jako wnioskodawca i partner. 


Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów 700 000 zł,
  • dla uczelni kształcących 4 001 - 12 000 studentów - 1 500 000 zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 2 500 000 zł
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatoraPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom