poniedziałek, 5 października 2015


Logo Fundacji DKMS Polska

Do 31 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Fundacja DKMS na stypendia dla młodych naukowców prowadzących badania w obszarze chorób nowotworowych krwi. W ramach konkursu otrzymać można 3-letnie stypendium w wysokości 80 000 euro rocznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium mogą ubiegać się projekty dotyczące przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych lub innych metod leczenia chorób hematologicznych.

Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą mieć ukończone studia (M.D., Ph.D. lub równorzędne kwalifikacje) w jednej z dziedzin objętych stypendium. Wymagana jest praca w instytucie naukowym, akademickim ośrodku hematologicznym lub transplantologicznym.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom