środa, 7 października 2015


Logo konkursu Technotalent 2015
Do 20 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Technotalent 2015. Konkurs adresowany jest do uczniów, studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 30 lat. Projekt musi być realizowany przez osobę, która jest związana poprzez miejsce urodzenia,  zatrudnienia,  nauki  lub  zamieszkania z regionem północno-wschodniej  Polski. Pula nagród w konkursie wynosi ponad 30 000 zł.

Jak informują organizatorzy konkursu nabór wniosków prowadzony jest w trzech kategoriach:
  • technika - pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii;
  • design - projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców;
  • biznes - projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana
    jest nowoczesna technologia;
  • wyzwania społeczne - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów. W każdej z wymienionych powyżej kategorii trzech pierwszych kategorii przyznana zostanie nagroda główna o wysokości 10 000 zł. W ramach kategorii wyzwania społeczne przyznane zostaną nagrody specjalne.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom