poniedziałek, 19 października 2015


Logo Narodowego Centrum Nauki
Istnieje szansa, że w 2016 r. Narodowe Centrum Nauki będzie dysponowało ponad 1 mld zł na prowadzenie swojej działalności. W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie budżetu budżetu państwa na 2016 r. dla NCN zaplanowano 1 025 mln zł. To o 110 mln zł więcej niż w 2015 r. Zwiększenie środków widać już w w budżetach aktualnych konkursów.

Na październikowym posiedzeniu Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o zwiększeniu puli środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie projektów zgłoszonych w ramach konkursów Maestro 7, Harmonia 7 i Sonata Bis 5 (nabór od 15 czerwca do 15 września 2015 r.). Najwięcej powodów do zadowolenia mają osoby, które składały wniosek do konkursu Sonata Bis 5. Jego budżet wzrósł o 52 mln zł.

Wzrosły także budżety konkursów Opus 9, Preludium 9, Sonata 9 (nabór od 16 marca do 16 czerwca 2015 r.). Na finansowanie projektów wyłonionych w ramach tych konkursów, NCN przeznaczy następujące środki:
  • OPUS 9 - 263,8 mln zł;
  • SONATA 9 - 55,95 mln zł;
  • PRELUDIUM - 36,35 mln zł.
Zwiększenie budżetu NCN ma pomóc w zwiększeniu liczby projektów, które otrzymują finansowanie. Obecnie współczynnik sukcesu w NCN (proporcja liczby finansowanych wniosków do liczby złożonych wniosków) wynosi 16%. Centrum chce, żeby w 2016 r. wzrósł on do 20%, czyli wsparcie otrzymywał będzie wówczas co piąty złożony projekt.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom