środa, 28 października 2015


Flaga województwa pomorskiego

Do 30 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach  konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2016. Stypendia przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami o istotnym znaczeniu dla województwa pomorskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDFbr />
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom