poniedziałek, 9 listopada 2015


Herb Brwinowa


Od 5 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków na stypendia gminy Brwinów. Mogą je otrzymać najlepsi uczniowie i studenci, którzy mają wybitne wyniki w nauce lub wykazali się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi bądź sportowymi. Wysokość stypendium może wynośić do 400 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może zostać przyznane zamieszkałym na terenie gminy Brwinów studentom, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest miejsce zamieszkania na terenie gminy Brwinów oraz rozliczanie się z podatku dochodowego przez opiekunów prawnych studenta lub samego studenta w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

Miesięczna wysokość stypendium przyznawanego na maksymalnie 10 miesięcy może wynosić od 200  zł do 400 zł w zależności od osiągniętych wyników, środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby osób, którym je przyznano.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom