piątek, 6 listopada 2015


Logo Centrum Promocji Informatyki

Centrum Promocji Informatyki zaprasza na szkolenie przeznaczone dla członków zespołów projektowych i pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, badawczo-rozwojowych, które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS i EFRR). Szkolenie odbędzie się 2 grudnia 2015 r. w Warszawie. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów naukowych, badawczych i B+R w ramach Nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/npf6/index.php A w nim:
  • Nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020
  • Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nie tylko POIR dla sektora nauki
  • Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
  • Zasady wyboru projektów
  • Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020
Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
  • 590 zł + 23% VAT RABAT 10% 531 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 20 listopada 2015 r.
  • 690 zł + 23% VAT RABAT 10% 621 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 20 listopada 2015 r.
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom