wtorek, 17 listopada 2015Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 1 grudnia 2015 r. do 10 marca 2016 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach II edycji konkursu ERANet-LAC. Do konkursu będzie można składać wnioski dotyczące międzynarodowych projektów badawczych dotyczących bioróżnorodności, zmian klimaty, biogospodarki, energii, zdrowia i ICT.

W ramach konkursu będzie można uzyskać wsparcie na projekty realizowane przez podmioty z wybranych krajów Europy oraz Ameryki Południowej. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 480 000 euro (80 000 euro na każdy temat, w którym uczestniczy NCBiR).

Zgodnie z informacjami NCBiR polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:

Biodiversity:
  • Topic 2: Waste management, recycling and urban mining
Bioeconomy: 
  • Topic 3: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts;
  • Topic 4: Biorefinery - Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high-value bio-based products
Energy:
  • Topic 6: Solar thermal energy - Energy storage technologies
Health: 
  • Topic 7: Cancer - Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients
  • Topic 8: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being
Informacja o konkursie ERANet-LAC na stronie internetowej NCBiRPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom