piątek, 6 listopada 2015


Herb Gminy Bieliny

Do 30 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla studentów zamieszkałych na stałe na teremie gminy Bieliny. Studenci mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce oraz za aktywną działalność społeczną i samorządową.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może otrzymać student studiów stacjonarnych, który mieszka na stałe na terenie gminy Bieliny, nie ukończył 25 roku życia i otrzymał średnią ocen min 4,0. Dodatkowo punktowany jest:
  • drugi kierunek studiów stacjonarnych; 
  • udział w konkursach artystycznych, regionalnych i  zawodach sportowych i innych;
  • praca w organizacjach i stowarzyszeniach na rzecz społeczności lokalnej promują Gminę Bieliny (wolontariat, inne). 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej gminy Bieliny.
  

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom