czwartek, 5 listopada 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 grudnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Ideas Plus II. W ramach naboru wniosków mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące zadania badawcze (lub ich część) określone we wnioskach zgłoszonych do konkursów w ramach priorytetu Excellent Science, przeprowadzanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, które zostały wysoko ocenione, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania (ERC – 2014-StG, ERC – 2014-AdG oraz ERC – 2014-CoG). Budżet konkursu wynosi 3 500 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu do wniosku dołącza się:
  • zgłoszenie do konkursu w ramach priorytetu Excellent Science przeprowadzanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych;
  • dokumenty informujące o wyniku merytorycznej oceny zgłoszenia.
Zgłaszany projekt może trwać do 36 miesięcy. Do konkursu nie można zgłaszać badań naukowych finansowanych wcześniej lub obecnie ze środków finansowych na naukę. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom