czwartek, 12 listopada 2015


Lublin miasto inspiracji - logo
Do 20 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury prezydenta miasta Lublin. Trwające do 6 miesięcy stypendia przyznawane są na realizację na rzecz Lublina projektu artystycznego, na realizację na rzecz Lublina projektu z zakresu upowszechnia kultury oraz za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się osoba, która mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem.

O stypendium na realizację projektu artystycznego mogą ubiegać się osoby, które zajmują się działalnością artystyczną w następujących dziedzinach sztuki:
 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja,
 • taniec,
 • teatr.
Stypendium na realizację projektu z zakresu upowszechnia kultury może zostać przyznane osobie (na okres do 6 miesięcy), która:
 • mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem,
 • zajmuje się upowszechnianiem kultury, w tym w szczególności: kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych, wspomaga artystyczną twórczość amatorską, organizuje wydarzenia kulturalne, zajmuje się edukacją kulturalną lub prowadzi zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi.
Stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie fizycznej, która:
 • w dniu złożenia wniosku o stypendium nie ukończyła 30 roku życia,
 • mieszka, pracuje lub pobiera naukę na terenie miasta Lublin,
 • jest laureatem międzynarodowego lub ogólnokrajowego konkursu albo pleneru artystycznego o charakterze konkursowym.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom