wtorek, 17 listopada 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 24 listopada 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach krótkoterminowych programów stażowych w polskich przedsiębiorstwach i instytutach. Program adresowany jest do pracowników uczelni, instytutów naukowych i doktorantów oraz studentów. 


Zgodnie z informacjami MNiSW stażystom przysługuje:
  • stypendium w wysokości 2 000 zł;
  • udokumentowane koszty zakwaterowania do 750 zł, w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania w Polsce a staż będzie się odbywał w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu);
  • udokumentowane koszty dojazdu w obie strony na miejsce odbywania stażu poza miejscem zamieszkania w Polsce. Przysługuje zwrot kosztów podróży zbiorowymi środkami transportu publicznego, chyba że z powodu systemu środków transportu na danym terenie są uzasadnione powody dla innej formy podróży, jednak powinny to być jedynie wyjątkowe sytuacje. W przypadku dojazdu pociągiem zwrot kosztów zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze;
  • koszty wyżywienia w wysokości 420 zł.

List dostępnych stażów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom