czwartek, 19 listopada 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 27 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów obejmujących działania, których celem jest pokrycie kosztów usługi polegającej na utrzymaniu przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki gotowości infrastruktury badawczej do prowadzenia  prac badawczo-rozwojowych we współpracy z przedsiębiorcami oraz działalności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do naboru mogą być zgłoszone projekty dotyczące infrastruktur badawczych, które zostały zbudowane lub przebudowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG), dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 000 000 zł i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Maksymalne przyznane dofinansowanie projektu nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł i nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji projektu w 2015 roku

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom