czwartek, 26 listopada 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 15 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu pn. Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku. Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć służących udokumentowaniu i upowszechnieniu najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej. Budżet programu wynosi 5 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami MNiSW do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące:
  • opracowanie i publikację wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
  • badania nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
  • zachowanie polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
  • prace badawcze powiązane z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.
Projekty składane do programu powinny spełniać następujące kryteria:
  • w zakresie przedmiotowym dotyczyć dziedzin nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).
  • określać sposób i metodę zachowania oraz włączenia w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa intelektualnego ostatniego stulecia i przełomu wieków, z zakresu objętego projektem;
  • stanowić przedsięwzięcie integrujące działania o charakterze dokumentacyjnym, badawczym, archiwalnym, edytorskim lub konserwatorskim;
  • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych poprzez zasięg oddziaływania.
W ramach programu finansowanie uzyska 5 projektów. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu wyniesie 1 000 000 zł. W tej samej dziedzinie nauki finansowanie otrzymają nie więcej niż 3 projekty.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom