piątek, 6 listopada 2015


Logo Fundusz Black Pearls VC

Do 16 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu, w którym naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 50 000 zł na realizację swoich badań. Fundusz Black Pearls VC z Gdańska przeznaczy do 150 000 zł na pokrycie kosztów badań dla trzech projektów wyłonionych spośród nadesłanych zgłoszeń.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać wszystkie osoby i zespoły, które posiadają wyższe wykształcenie oraz plan badawczy i pomysł na wdrożenie wyników badań na rynek. Do konkursu mogą zgłaszać się także studenci i doktoranci.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom