wtorek, 3 listopada 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Studia dla wybitnych. W ramach programu przyznane zostaną środki dla wybitnych studentów podejmujących studia magisterskie w renomowanych uczelniach zagranicznych. Organizatorem programu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestnikami programu mogą być obywatele polscy lub obywatele Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), którym przysługuje prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące w rozumieniu tej ustawy, oraz osoby posiadające status rezydenta długoterminowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący:
  • absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie,
  • studentami, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w Programie ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich - nieposiadający tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i zakwalifikowani na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni wskazanych w programie.
Wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na podjęcie studiów na:
  • piętnastu najwyższych pozycjach Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata;
  • dziesięciu najwyższych pozycjach każdej listy branżowej Akademickiego Rankingu  Uniwersytetów Świata.
Szczegółową listę uczelni można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom