czwartek, 26 listopada 2015


fot. Rafał Naczyński / unsplash.com CC0 1.0

Do 15 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu dla studentów - Szkice architektoniczne. Celem konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych, posługujących się techniką tradycyjną. Szkice architektoniczne mają dotyczyć tematu "Trzy Kolory w Przestrzeni". Budżet konkursu wynosi 12 000 zł.

Jak informują organizatorzy, adresatami konkursu są osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące studentami uczelni kształcących na kierunkach architektonicznych, nadających tytuły inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta.

Przedmiotem konkursu  jest wyłonienie spośród prac konkursowych, zgłoszonych przez Uczestników, rysunku najlepszego pod względem warsztatowym, wizualnym oraz estetycznym, wykonanego techniką tradycyjną (ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem czy kredką), w kolorze.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w formie rysunku odręcznego prezentującego wpływ wybranych materiałów na jakość, wygląd i charakter architektury, z wykorzystaniem nie więcej niż trzech kolorów. Obowiązujący format pracy – arkusz A2.

Dla autorów najlepszych prac przygotowane zostały następujące nagrody:
  • I miejsce – 6 000 zł;
  • II miejsce – 4 000 zł;
  • III miejsce – 2 000 zł
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom