środa, 18 listopada 2015


Logo Fundacji Herodot im. Ryszarda Kapuścińskiego
Do 10 grudnia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach  V kon­kursu sty­pen­dialnego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla młodych dziennikarzy. Do konkursu mogą zgłaszać się młodzi dziennikarze, którzy w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 23 stycznia 2016 r., nie przekroczyli 30. roku życia. Wysokość stypendium wynosi 30 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium przyznawane jest w celu realizacji projektu reporterskiego. Przez projekt reporterski rozumiany jest reportaż, seria lub cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska.

Czas trwania stypendium wynosi 12 miesięcy. W każdej edycji konkursu przyznawane jest od 1 do 3 stypendium.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom