wtorek, 15 grudnia 2015


Diamentowy Grant - konkurs dla utalentowanych studentów.

Do dnia 15 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Diamentowy Grant. Środki na realizację projektu otrzyma nie więcej niż 100 młodych naukowców. Adresatami konkursu Diamentowy Grant są osoby, które w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci roku jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty roku jednolitych studiów magisterskich. Budżet konkursu wynosi 20 000 000 zł.

Do konkursu można zgłaszać projekty zgodnie z zasadą, że koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
  • 180 000 zł dla nauk: humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
  • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500 zł miesięcznie. Zgłaszany projekt nie będzie mógł trwać dłużej niż 48 miesięcy.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom