środa, 16 grudnia 2015


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4 oraz Tango 2 (wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl oraz w wersji papierowej upływa 15 marca 2016 r. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 105 000 000 zł.

ETIUDA 4 - Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2016 r.

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Wysokość stypendium wynosi 3 000 zł miesięcznie. Budżet konkursu wynosi 10 000 000 złFUGA 5 - Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać także osoby, które do 30 czerwca 2016 r. uzyskają stopień doktora.

Finansowanie mogą uzyskać tylko wnioski, których planowany czas odbycia stażu jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Środki przyznawane dla osoby odbywającej staż, uzależnione są od czasu jego trwania i wynoszą:
  • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu (ok. 5500 zł miesięcznie netto);
  • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu (ok. 6000 zł miesięcznie netto);
  • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu (ok. 6500 zł miesięcznie netto).
W ramach odbywania stażu można uzyskać również dodatkowe środki na prowadzenie badań naukowych. Przeznaczyć można je na m.in. książki, konferencje, odczynniki, drobny sprzęt komputerowy, usługi obce. Maksymalne kwoty, o które można się ubiegać na 12 miesięcy stażu wynoszą:
  • 24 000 zł dla paneli HS;
  • 72 000 zł dla paneli ST i NZ.
Budżet konkursu wynosi 25 000 000 zł.

Ogłoszenie o konkursie Fuga 5 na stronie NCNSYMFONIA 4 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Zgłoszony wniosek musi przewidywać realizację projektu badawczego, który będzie obejmował przynajmniej dwa spośród trzech wymienionych obszarów badawczych:
  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
  • Nauki Ścisłe i Techniczne;
  • Nauki o Życiu.
Zgłaszany projekt musi trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Budżet projektu może nie może być niższy niż 2 000 000 zł. Budżet konkursu wynosi 30 000 000  .


TANGO 2 - celem konkursu jest wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

Zgłaszany projekt musi trwać do 36 miesięcy. Okres realizacji projektu właściwego wynosi:
  • Dla fazy K: od 3 do 12 miesięcy; 
  • Dla fazy B+R: do 24 miesięcy. 
Budżet konkursu wynosi 40 000 000 zł.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom