wtorek, 1 grudnia 2015


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 3 grudnia 2015 r. można zgłaszać swój udział w szkoleniu z autoprezentacji i wystąpień publicznych, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenia adresowane są do pracowników i doktorantów jednostek naukowych, które posiadają swoją siedzibę w Polsce. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Aktualne prowadzony jest nabór zgłoszeń na szkolenia, które odbędą się w następujących terminach:
 • 14-15 grudnia 2015 r. w Warszawie;
 • 16-17 grudnia 2015 r. w Warszawie.
  Istnieje możliwość zapisania się tylko na jeden wybrany termin z przedstawionych powyżej. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:
  • Analiza merytoryczna, semantyczna i psychologiczna dobrych występów publicznych; omówienie elementów składowych
  • Uświadomienie wagi występów publicznych: cele strategiczne i operacyjne dla rozwoju kariery wraz ze sposobem ich realizacji
  • Tworzenie osobistej marki naukowca – prelegenta – popularyzatora wiedzy: moje miejsce w nauce
  • Budowanie samoświadomości – poznanie swoich mocny i słabych stron wraz z metodami samodoskonalenia
  • Zapoznanie uczestników z psychologicznymi regułami budowania wrażenia, autoprezentacji i prezentacji wiedzy opartej na komunikacji werbalnej i niewerbalnej wraz z ich praktycznym zastosowaniem
  • Prezentacja metod kreowania własnego wizerunku w oparciu o życiowe sytuacje
  • Poznanie technik autoprezentacyjnych wraz z ich zastosowaniem
  • Przedstawienie zasad tworzenia prezentacji z uwzględnieniem istotnych składowych
  • Trening doskonalący umiejętności dobrych występów publicznych
  • Praktyczny trening kontroli emocji: tremy, stresu i zadowolenia
  • Nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
  Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem internetowego serwisu http://szkolenia.fnp.org.pl.
  Print Friendly and PDF
  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom