poniedziałek, 21 grudnia 2015


Logo Horyzont 2020
Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE do 5 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach siedmiu nowych konkursów w obszarze Bezpieczna, czysta i efektywna energia. Budżet konkursu wynosi ok. 145 000 000 euro.

Nabór wniosków prowadzony będzie w następujących obszarach tematycznych:
  1. LCE-01-2016-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with increasing share of renewables: distribution network.
  2. LCE-02-2016: Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system.
  3. LCE-03-2016: Support to R&I strategy for smart grid and storage.
  4. LCE-26-2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences.
  5. LCE-32-2016: European Platform for energy-related Social Sciences and Humanities research.
  6. LCE-33-2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) in support of the implementation of the SET Action Plan.
  7. LCE-34-2016: Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie KPK Programów Badawczych UEPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom