piątek, 18 grudnia 2015


Logo Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 31 stycznia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach nagrody im. Artura Rojszczaka, która przyznawana jest przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.

Jak wyjaśniają organizatorzy konkursu:
Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane. Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych — wartości, których uosobieniem był nasz Kolega.
Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu Stypendystów FNP na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom