wtorek, 29 grudnia 2015


Od 29 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w konkursie o nagrody marszałka województwa łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Do konkursu można zgłaszać prace dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
  • nauk humanistycznych i społecznych;
  • nauk przyrodniczych i ścisłych;
  • nauk technicznych;
  • nauk o zdrowiu i medycznych;
  • sztuki.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Od 4 stycznia 2016 r. do 5 lutego 2016 r. będzie trwał także nabór wniosków w ramach X edycji konkursu na stypendia naukowe marszałka województwa łódzkiego.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom