poniedziałek, 25 stycznia 2016


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła szczegóły swoich programów na najbliższe lata. Na konkursy dla naukowców przeznaczonych zostanie ponad 615 000 000 zł. Pierwsze edycje w nowych konkursach Team, First Team, Team Tech, Homing oraz Powroty zostaną otwarte w lutym i marcu 2016 r.

W nowych konkursach Fundacja na rzecz Nauki Polskiej chce stawiać na projekty, które będą charakteryzowały się możliwościami aplikacyjnymi i będą realizowane w międzynarodowych zespołach badawczych. FNP stawia także na tworzenie nowych miejsc pracy dla naukowców. Środki przyznawane na wynagrodzenie będą zawierały wszelkie koszty ponoszone po stronie pracodawcy oraz pracownika. 

W najbliższych tygodniach otwarte zostaną nabory w następujących programach:
  • TEAM - w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł. Przeczytaj ogłoszenie I edycji konkursu
  • TEAM TECH - w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł. Przeczytaj ogłoszenie I edycji konkursu
  • FIRST TEAM - w ramach konkursu wybitni młodzi naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 2 000 000 zł. Przeczytaj ogłoszenie I edycji konkursu
  • POWROTY - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.
  • HOMING - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na  finansowanie przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł. Przeczytaj ogłoszenie I edycji konkursu
Tematyka wniosków składanych w ramach nowych konkursów, będzie musiała wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom