poniedziałek, 18 stycznia 2016


Logo konkursu ERA-CVD Cardiovascular Diseases
Do 8 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach I konkursu w programie ERA-CVD Cardiovascular Diseases. W ramach konkursu można uzyskać środki na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zagadnień z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju temat pierwszego konkursu to: Transnational Research Projects on Cardiovascular Diseases.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz na stronie internetowej ERA-CVD Cardiovascular Diseases.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom